Tilbage til oversigten (L - Å)

Middelvej


Vejnr.: 157-0560
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Sognevej 54 til Folkevej 9.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Middelvej er anlagt i 1925/26.

Ved udstykningen af Snogegårdens jorder valgtes vejnavne med tilknytning til gammel administrativ inddeling.

I 1939 overgik vejen til offentlig vej.

Middelvej


Tilbage til oversigten (L - Å)