Tilbage til oversigten (L - Å)

Meutegårdsvej


Vejnr.: 157-0558
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 162 til Ermelundsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Meutegårdsvej er anlagt omkring 1900.

Indtil 1928 hed vejen Svinget. 

Vejen er navngivet efter Meutegården, der lå ved den tidligere hundegård til Jægersborg Slot (meute = kobbel af jagthunde). Gården, som nu er nedrevet, lå lige vest for kasernen, og der blev i sin tid drevet handelsgartneri på jordene. Meutegård erhvervedes i 1920 af Gentofte Kommune.

I 1918 overgik vejen til offentlig vej.

Meutegårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)