Tilbage til oversigten (L - Å)

Mesterlodden


Vejnr.: 157-0557
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Sognevej 6 til blind vej mod vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Mesterlodden blev anlagt af kommunen i 1960/61.

Vejen er navngivet efter de ved vejen beliggende værksteder, omfattende forskellige håndværk.

Mesterlodden


Tilbage til oversigten (L - Å)