Tilbage til oversigten (L - Å)

Merianvej


Vejnr.: 157-0556
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 307 sydgående til Ellemosevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Merianvej er anlagt i 1925/27.

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården, og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

I 1939 overgik strækningen fra Ellemosevej og 77 meter mod øst til offentlig vej.
I 1940 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

MerianvejMerian i blomst.


Tilbage til oversigten (L - Å)