Tilbage til oversigten (L - Å)

Melchiorsvej


Vejnr.: 157-0552
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skovshovedvej 22 mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Melchiorsvej er anlagt i 1905.

Vejen er opkaldt efter grosserer Moses Moritz Melchior, fra 1860, mangeårig lejer af sommerbolig på teglgården, hvor mange af tidens kulturelle personliheder var gæster bl.a H.c.Andersen. Melchior støttede aktivt human og filantropiske formål og var i mange år bestyrelsesmedlem i Arbejderenes Byggeforening.

I 1920 overgik vejen til offentlig vej.
I 1976 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter på strækningen fra Skovshovedvej til Sophus Bauditz Vej.

Melchiorsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)