Tilbage til oversigten (L - Å)

Markvangen


Vejnr.: 157-0551
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 403 til Vangedevej 33.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Markvangen er anlagt i 1927/31.

Vejnavnet er konstrueret uden egentlig tilknytning.

I 1939 overgik vejen til offentlig vej.

Markvangen


Tilbage til oversigten (L - Å)