Tilbage til oversigten (L - Å)

Marievej


Vejnr.: 157-0550
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 80 til Kodansvej/Tellersvej og blind ende til Øresund.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Marievej er anlagt i 1892.

Vejen er muligvis opkaldt efter C. L. Ibsens moder, Caroline Marie Nymølle.

I 1915 overgik strækningen fra Strandvejen til Tellersvej til offentlig vej.
I 1999 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Marievej


Tilbage til oversigten (L - Å)