Tilbage til oversigten (L - Å)

Margrethevej


Vejnr.: 157-0547
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 183 til Gersonsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Margrethevej er anlagt i 1890. 

Vejen er navngivet efter Margrethe Speersneider, niece af Peter Lemche , Nordre Onsgård.

Onsgaard lå oprindelig overfor Gentofte Hotel (Kro). Efter udflytningen ,og ved gårdens deling fik Niels Nielsens yngre bror Anders, Nordre Onsgaard overdraget. Han giftede sig i 1826 med en datter fra Kildegaarden, men hun døde efter få års ægteskab og efterlod to små børn.

Anders Nielsen giftede sig derefter med Sidsel Kirstine Lemche, der sad som enke på Nrd. Svejgaard. Anders Nielsen døde kun to år efter. Kirstine Lemche sad nu for anden gang som enke på en gård, og hun giftede sig i 1834 med Peter Andersen fra Bregnegaarden.

Da Peter Andersen og Kirstine gik på aftægt, i 1861, bestemte Kirstine, at hendes brorsøn Peter Lemche skulle overtage gården. Peter Lemche giftede sig med Karen Magdalene Jacobsen fra Teglgaarden, og det blev et livligt og muntert hus at besøge. 

Peter Lemche var en habil forfatter, og det fortælles, at en aften der havde været selskab på Nordre Onsgaard, stod skolebestyrer Ole Jacobsen fra Ordrup med frakken på og paraplyen under armen. Spontant kom det da fra Peter Lemche: ”Den lille Ole med paraplyen, ham kender alle små børn i byen”. Dagen efter gjorde han sangen færdig, og ved den næste komedieaften, den 22. december 1873, blev den foredraget af hans treårige niece Margrethe Speerscneider, der var iført hvid skjorte, gul nissehue og naturligvis havde en sprøjte under armen. ”Den lille Ole” havde selv leveret melodien.

Peter Lemche var i to perioder medlem af Gentofte Sogneråd. Med hans død den 13. august 1901 var Nordre Onsgaards saga ude. To år senere blev bygningerne nedrevet, og et stort boligkompleks opført på grunden.

I 1903 overgik vejen til offentlig vej.
I 1931/32 blev vejen udvidet fra Strandvejen til Kirken.

Margrethevej


Tilbage til oversigten (L - Å)