Tilbage til oversigten (L - Å)

Marediget


Vejnr.: 157-0546
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ingeborgvej 31 til blind vej mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Marediget er anlagt i 1923/25.

Vejen er navngivet efter lokaliteten Marediget i Smørhøjsvangen. Navnet må formodes at have relation til det nærliggende tidligere moseareal, Maglemosen der var en gammel havarm.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

Marediget


Tilbage til oversigten (L - Å)