Tilbage til oversigten (L - Å)

Mantziusvej


Vejnr.: 157-0545
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Stigaardsvej 6 til Hultmannsvej blind ende fra Hultmannsvej mod vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Mantziusvej er anlagt omkring 1899.

Vejen er opkaldt efter kgl. skuespiller Kristian Adreas Leopold Mantzius (1819-1879).

I 1914 overgik vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.
I 1971 blev vejen lukket for gennemkørsel ved Bregnegårdsvej.

MantziusvejEngelhardts vejskilt.


Tilbage til oversigten (L - Å)