Tilbage til oversigten (L - Å)

Maltevangen


Vejnr.: 157-0542
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Maltegårdsvej 4 til Parkovsvej 48.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Maltevangen er anlagt i 1935/36.

Vejen er navngivet efter Maltegård, hvis jorder omfattede det gamle marknavn Maltes Agre og vandhullet Maltes kær.

Lars Emil Bruun begyndte omkring århundredskiftet udstykningen af gårdens jorder, og såvel Gentofte Kommunes gamle rådhus, som det nuværende er bygget på Maltegårdens grund.

I 1948 overgik vejen til offentlig vej.
I 1976 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

Maltevangen


Tilbage til oversigten (L - Å)