Tilbage til oversigten (L - Å)

Maltegårdsvej


Vejnr.: 157-0540
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 161 til Høeghsmindevej 34.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Maltegårdsvej er anlagt i 1868.

Vejen er navngivet efter Maltegård, hvis jorder omfattede det gamle marknavn Maltes Agre og vandhullet Maltes kær.

Lars Emil Bruun begyndte omkring århundredskiftet udstykningen af gårdens jorder, og såvel Gentofte Kommunes gamle rådhus, som det nuværende er bygget på Maltegårdens grund. 

I 1868 overgik vejen til offentlig vej.

Maltegårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)