Tilbage til oversigten (L - Å)

Maglevænget


Vejnr.: 157-0537
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Maglemosevej 8 til blind vej mod nordøst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Maglevænget er anlagt i 1929/30.

Vejen er navngivet efter Maglemosen, som vejen fører over, det areal hvor nu Hellerup Idræts Klub har sine boldbaner. 

I 1999 overgik vejen til offentlig vej.

Maglevænget


Tilbage til oversigten (L - Å)