Tilbage til oversigten (L - Å)

Maglemosevej (Bregnegårdvej - Hartmannsvej v/Kirke)


Vejnr.: 157-0536
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 2

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 221 til Eivindsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Maglemosevej er anlagt før 1900. 

Vejen er navngivet efter Maglemosen, som vejen fører over, det areal hvor nu Hellerup Idræts Klub har sine boldbaner.

Indtil 1918 hed vejen Maglegårdsvej og Tietgensvej.

Maglegårdsvej var opkaldt efter Malgegården som blev opkaldt efter Maglemosen. Den blev med sine 105.5 tdr. land langt den største gård i Gentofte sogn.

I 1905 overgik strækningen fra Strandvejen til Dr. Louises Vej til offentlig vej.
I 1930 overgik den resterende del af vejen fra Dr. Louises Vej til Hartmannsvej til offentlig vej.

Maglemosevej (Bregnegårdvej - Hartmannsvej v/Kirke)


Tilbage til oversigten (L - Å)