Tilbage til oversigten (L - Å)

Maglegård Skolevej


Vejnr.: 157-0538
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bregnegårdsvej til Maglegårdsskolen.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vejen er anlagt 2001.

Den er anlagt i forbindelse med Maglegårdsskolens ombygning, og opkaldt efter Maglegårdskolen.

Offentlig vej. 

Malgegården blev opkaldt efter Maglemosen. Den blev med sine 105.5 tdr. land langt den største gård i Gentofte sogn.  

Maglegård Skolevej


Tilbage til oversigten (L - Å)