Tilbage til oversigten (L - Å)

Løvsangervej


Vejnr.: 157-0532
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Svalevej 14 til Rågevej 9.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Løvsangervej er anlagt i 1917/20.

Ved udstykningen af Høeghsmindes jorder fik vejene fuglenavne.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.

Løvsangervej


Tilbage til oversigten (L - Å)