Tilbage til oversigten (L - Å)

Levkøjvej


Vejnr.: 157-0505
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 321 sydgående til Nellikevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Levkøjvej er anlagt i 1923/25.

Efter at vinhandler Peter Jørgensen m.fl., i 1899, havde overtaget Søgården påbegyndtes en udstykning af gårdens jorder.

Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter. Se Søgårdsvej.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.

Levkøjvej


Tilbage til oversigten (L - Å)