Tilbage til oversigten (L - Å)

Lagergårdsvej (Nybrovej - Lyngbyvej)


Vejnr.: 157-0498
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 2

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Nybrovej til Lyngbyvej lokalgade sydgående.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lagergårdsvej er anlagt i 1964.

Vejen er navngivet efter NESA´s tidligere lagerbygninger ved Lyngbyvej.

Lagergårdsvej er offentlig vej.

Lagergårdsvej (Nybrovej - Lyngbyvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)