Tilbage til oversigten (L - Å)

Ærenprisvej


Vejnr.: 157-0970
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 326 nordlig retning til Begoniavej 10.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ærenprisvej er anlagt i 1917.

Efter at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården påbegyndtes en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

I 1950 overgik vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 5,6 til 6,4 meter.

Ærenprisvej


Tilbage til oversigten (L - Å)